ecm har under ett flertal år utvecklat och praktiskt infört en industrialiserad process inom industrin. Det som gör ecm unikt är vår förmåga att omsätta teoretiska modeller till den unika vardagsmiljö som industrin befinner sig i. Vi har erfarenheten att gå från teoretiska processer till en fungerande praktisk lösning som nyttjas i Din verksamhet.

 

Verksamhetsutveckling

För att driva ett framgångsrikt förändringsarbete krävs en förståelse för behovet av förändring bland medarbetarna. Först därefter kan en förändringsstrategi vinna gehör. ecm hjälper Dig att förankra problembilden och driva ett aktivt förändringsarbete mot en effektivare process.

 

Process- och metodutveckling

För att kunna förbättras måste man utgå ifrån hur man gör idag. Detta innebär ett behov av att definiera och dokumentera dina processer och de rutiner verksamheten använder. Tillsammans definierar vi en process, utifrån Ditt företags unika behov, vilken ger Dig maximal effektivitet.

ecm hjälper dig att skapa ett verktyg som gör det lätt att följa verksamhetens processkartor och rutiner.

Erfarenhetsåterföring leder till en process och rutiner som ständigt förbättras.