För företag som tillhandahåller skräddarsydda eller kundanpassade produkter är flexibilitet ett nyckelord, men samtidigt riskerar flexibiliteten att leda till höjda priser och försämrad konkurrenssituation.

För att lyckas med att både hålla en konkurrenskraftig prisnivå och en hög flexibilitet krävs ett nytänkande för att åstadkomma en rationell hantering av offert, kalkyl, kundorder, inköp, produktion och leverans. Idag sker hanteringen av dessa processer och rutiner på ett sätt som ofta leder till höga kostnader för att uppnå flexibilitet och kundanpassning.

ecm har utvecklat ett koncept som innehåller industriella metoder och rationellt systemstöd för företag som tillhandahåller kundanpassade produkter och tjänster och vill effektivisera hanteringen kring offert, kalkyl, kundorder, inköp, produktion, leverans och montage.